Resmi Gazete’de bugün (23 Haziran 2023 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

– Birtakım Sanayi Eserlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7322)

TEBLİĞLER

– Kamuda Güç Performans Kontratlarının Uygulanmasına Ait Bildirimde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

– İthalatta Nezaret Uygulanmasına Ait Bildirim (Tebliğ No: 2018/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

– İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı Yönetimine Ait Bildirim (No: 2023/4)

– İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı Yönetimine Ait Bildirim (No: 2023/5)

– Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Fiyatlara Ait Metot ve Asıllar Hakkında Bildiri (Sayı: 2020/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim (Sayı: 2023/12)

– Kredi Kartı Süreçlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Bildirim (Sayı: 2020/16)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim (Sayı: 2023/13)

– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Bildirimde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim (No: 2023/11)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

– Anayasa Mahkemesinin 22/3/2023 Tarihli ve E: 2022/105, K: 2023/54 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 4/5/2023 Tarihli ve E: 2023/14, K: 2023/86 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 19/6/2023 Tarihli ve E: 2023/6 (Değişik İşler), K: 2023/2 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

RESMİ GAZETE İÇİN TIKLAYIN

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir